page view image

Symposium: Kvinnene som endret filosofien

Informasjon
event image

Kvinner har ikke bare historisk vært utestengt fra filosofien; en helhetlig historie om hvordan kvinnelige filosofer, fra tidlig moderne tid og frem til i dag, transformerte filosofien, dens rammer, dens grunnleggende betingelser og forskningsobjekt, er fortsatt fraværende i det faglige filosofipensumet. Gitt denne situasjonen, er Kristin Gjesdals Kvinner i filosofien (2021) og hennes nylig publiserte Opprørerne: Kvinner som endret filosofien (2024) viktige bidrag til å belyse sentrale kvinnelige filosofer og deres betydning. Det stemmer på ingen måte at kvinnelige filosofer er noe nytt, og Gjesdal viser at deres bidrag har vært uunnværlige i utformingen av hele den moderne filosofiske tradisjonen. 


I samtale med Eirik Fevang fra Salongen-redaksjonen vil Gjesdal introdusere sitt nye verk Opprørerne, diskutere spørsmål om kanon og kjønn og hvorfor kvinner har blitt skrevet ut av filosofihistorien. 


110/60,– (stud./honnør). litteratur philosophy china