page view image

AVLYST. Utenriks: Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss?

Informasjon
event image
                                                
                                                

Hva er bakgrunnen for krigen i Ukraina, og hvordan påvirker den oss? Det er temaet for to viktige bøker om årsaker til og virkninger av krigen: Cecilie Hellestveits Dårlig nytt fra Østfronten og Janne Haaland Matlarys Verden blir ikke den samme. Hellestveit forklarer bakgrunnen for krigen og stiller en ubehagelig diagnose: Verden har aldri vært i en lignende situasjon tidligere. Nå mener hun det er på tide å ta opp igjen debatten om norsk EU­medlemskap. Matlary er også opptatt av å understreke hvor alvorlige konsekvenser krigen i Ukraina har – også for Norge. Hun tar spe­ sielt for seg vårt forhold til EU og NATO i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i.

                   

Begge forfatterne er enige i at krigen i Ukraina «har endret alt». Er du interessert i å vite mer om hvorfor og hvordan så kom på Litteraturhuset og lytt til de to engasjerte forfatterne i samtale med utenriksjournalist Anders Magnus.

                                   
                                       

    

                            
                                       
                                       
                                       

    

    


                                   

    

    

utenriks ukraina