page view image

Utvekslingsstudie: Begjær

Informasjon
event image
Om kvinnelig begjær, datingapper og generasjonsskiller


Forfatterne Mette Karlsvik og Wenche Mühleisen er begge aktuelle med nye bøker. Karlsvik med Året har tretten netter og Mühleisen med Alt jeg frykter har allerede skjedd. Hovedpersonene i de to romanene tilhører ulike generasjoner, men kobler seg begge på datingapper i søken etter fellesskap og erotikk.


«Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager» skrev Sigrid Undset. Men stemmer det? Til tross for teknologiske nyvinninger? Og uavhengig av livsløp og alder? Vi har bedt forfatterne bytte bok og møtes til en samtale om sine lesninger. Samtaleleder er skribent og kritiker Heidi Bøhagen. 


110/60,– (stud./honnør).


    


litteratur