Utvekslingsstudie: Takvam og Vik

Arrangementsinformasjon

Vi har bedt Magnus Takvam og Lars Vik om å bytte bok og møtes til en samtale om lesningen.

litteratur