Utvekslingsstudier: Rus og rebell

Arrangementsinformasjon

Maria Kjos Fonn og Eivind Riise Hauge bytter sine siste bøker, «Heroin chic» og «Korrektur av et sorgens kapittel».

litteratur