Valgdebatt: Klima, olje og fornybar energi

Arrangementsinformasjon

Stortingskandidatene fra de ni partiene som er representert på Stortinget i dag debatterer.

politikk
debatt