Vegen til null: den einskildes ansvar

Arrangementsinformasjon

Kva skal til for at Noreg skal nå målet om klimagassutslepp ned mot null i 2050?