page view image

Vegen til null: Næringslivet

Arrangementsinformasjon
event image

I ein serie med tre ulike innfallsvinklar, det personlege engasjementet, næringslivets utfordringar og det politiske ansvaret ser vi nærmare på kva som må setjast i verk av tiltak, kva som må ofrast, ja kva som skal til for at vi faktisk får ei reell forandring til det betre for kloten og klimaet.