page view image

Klassikaren: Oscar Wildes essay

Informasjon
event image

Med Emanuel T. Frogner


Oscar Wilde er nok kanskje mest kjent som dekadent romanforfatter, og livet hans blir oftare knytt til ein tragisk lagnad meir enn som ein heilt sentral intellektuell på slutten av 1800-talet. I år gir Solum Bokvennen ut ei bok om den kritiske Wilde, Wilde som intellektuell og filosof. Utgivinga rommar alle Wildes større essayverk, omsett til norsk ved forfattar, omsetjar og stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo Emanuel T. Frogner.


Høyr Frogner snakke om m.a. Wildes kunstfilosofi, hans politiske traktat plassert innafor den sosialistiske og anarkistiske tradisjonen – og om Wildes litterære liv og ettertidas resepsjon av forfattarskapen hans.


130/60,– (stud./honnør)    

    


litteratur