page view image

NY DATO: Poesiåret 2023

Informasjon
event image

Kva poesiutgivingar har fått mest merksemd i året som har gått? Kva utgivingar er faktisk dei beste? Kva tendensar og straumdrag kan ein lese ut frå utgivingslister frå forlaget, ja, korleis står det eigentleg til med norsk poesi for tida? Vi set av to timar til å diskutere poesiåret 2023.

 

Med Sindre Ekreim, Katrine Heiberg og Endre Ruset. Samtaleleiar er Fredrik Stenhjem Hagen.

110/60,– (stud./honnør)


    


                                   
    


                                   
    
                                   
    
    
                                   
                                       

    


                                   

    

    

litteratur