page view image

Salong: Forventningstyranniet

Informasjon
event image

Salong: Forventningstyranniet


Vi opplever verden gjennom forventningene våre. Men hva skjer når det blir et misforhold mellom hva vi forventer oss og hva som kan innfris – av terapeuter, helsevesen, samfunnet og livet selv?
Anders Malkomsen er lege og forsker, og aktuell med boken Hva er poenget – om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler. Han møter førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen Jon Vøllestad til samtale.


Illustrasjon: Ferdinand Hodler, The Disappointed Souls (Les âmes déçues), 1892, kan ses på Guggenheim museum


    

litteratur