De 20 viktigste grunnene til at vi stadig lurer oss selv og andre - Foredrag med Even Gran

Arrangementsinformasjon

En innføring i konspirasjonsteorienes idéhistorie, med et særlig blikk på konspirasjonsteorier om livssynshumanister og ateister.