Ensomhet og fortvilelse i nordisk samtidslitteratur

Arrangementsinformasjon

Unge forskere i nordisk litteraturvitenskap om samtidslitteraturen.

litteratur