Hva er skeivt? Skeivt kulturår 2022 i arkivene og på Wikipedia

Arrangementsinformasjon
Wikimedia Norge og Skeivt Arkiv inviterer til en panelsamtale om hvordan arkiv, museer og Wikipedia kan synliggjøre og formidle skeiv historie, kunst og kultur.