Hva vi snakker om når vi snakker om: Dugnad

Arrangementsinformasjon

Hva slags ideal ligger bak den norske dugnaden? Med Inga Bostad, Steinar Bøyum og Espen Gamlund.

filosofi