Persisk litteratur: En innføring

Arrangementsinformasjon

Nina Zandjani gir oss en kort innføring i persisk litteratur og kultur.

foredrag