page view image

Klassikaren: Gjentagelsen

Informasjon
event image

Søren Kierkegaards forfattarskap har inspirert og utfordra eit utal norske forfattarar, frå Ibsen, Bjørnson, Kielland, Garborg og Obstfelder og fram til Dag Solstad og Vigdis Hjorth. I dette føredraget skal Hjorth snakke om Kierkegaards betydning for ho som forfattar generelt og kanskje særleg korleis den danske filosofen speler inn i årets roman frå Hjorth, Gjentagelsen.

                   

Kierkegaards Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi af Constantin Constantius kom ut i 1843 og blei skrive etter at trulovinga med Regine Olsen blei brote. Det er nettopp Kierkegaards eigne livsval og moralske implikasjonar som er utgangspunktet for filosoferinga i verket. Saman med Forførerens dagbok, som er ein del av verket Enten­ Eller (1843) er denne boka av dei som liknar mest på romanar blant Kierkegaards utgivingar.

                                   

    

                                   
    
    
                                   
                                       

    


                                   

    

    

litteratur